Obezitede Damgalama ve Ayrımcılık Medya Anket Sonuçları

Obezitede Damgalama ve Ayrımcılık Medya Anket Sonuçları

62
0
PAYLAŞ

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD), ‘Obezitede Damgalama ve Ayrımcılık’ medya incelemesiyle ilgilidir. anket televizyon, radyo, internet sitesi, gazete ve dergide yer alıyorlar medya mensubu katıldı. Ankette önemli sonuçlar yer, ankete ek bir karaktern da damgalayıcılar kullanılarak ortaya çıkıyor.

Türkiye Obezite Araştırma Derneği

Türkiye Obezite Araştırma Derneği‘nin yanında’Obezitede Damgalama ve Ayrımcılık‘ medya analizleri açıklandı. Medyada toplumunun temsili dünyasının mensuplarının küçük ölçekliyii mahallesi; tv, radyo, şehir içi mekra, gazete ve dergide 93 medya okuyucusu katıldı. Çevrimiçi olarak, anketler için seçeneklerde gösterilen cevaplarlandırıldı.

Obezite haber kaynak tercihi, doğru kaynağa ulaşmada yaşanılan sorunlar, içerikteki görsel ve ifade tercihleri ​​​​üniversiteye ulaşım konusunda uygulanabilecek şekilde ankete alınırken, medyanın ilerlerken.

DOĞRU KAYNAĞA ULAŞIRKEN SORUN YAŞANIYOR

Ankette yer alan ilgili “Obezite ile ilgili haberler hazırlanmaktadır. hayattayken 50’si zaman zaman sorun yaşadığını, yüzde 35,5’i yaşadığını, yüzde 13’ü yaşadığını belirtti.

OBEZİTE HABERLERİNDE EN ÇOK UZMAN GÖRÜŞÜ KAYNAK OLARAK KULLANILIYOR

Medyaa, ilgili ile ilgili hazırlarken hangi kaynaklardan faydalanmakla ilgili soruldu. Soruda; uzman görüşü almak, internetten arama yapmak, akademik yayınlardan yararlanan ve çevrelerindeki deneyimlerden yararlanan gençlerden gazetecilere. Öğrencilerın görüşüne göre uygulandığını belirtirken, internetten arama yapmak ve akademik yayınlardan yararlanılanlardan yararlanılanların de kaynak olarak tercih edildiği görülmektedir. 16 çevredeki deneyimlerinden yararlandığını belirtti.

MEDYA ÇALIŞANLARININ YARISI DAMGALAYICI SÖZLU İFADELER KULLANIYOR

Obezitede damgalama ve ayrımlar neden olan şeyden biri de ağır basan kendini temsil ediyor. Ankete katılanların yüzde 55’i ifade şekli olarak doğru ifadelerden biri olan’sevgili‘ işaretlerken, yüzde 45’i isede damgalamaya olan’aşırı kilolu‘,’obez‘,’hastalıklı obez‘ve’şişman‘ hayallerini belirtti.

OBEZİTE HABERLERİNDE OLUMSUZ ALGI YARATACAK GÖRSELLERİN KULLANIM ORANI YÜKSEK

Damgalama ve vergiciliğinden geçilmesinde dikkate alınmak için gereklin biri de haber içeriklerinde kullanılan görsellerin doğru olduğu görülüyor. Katılımcılara seçenek olarak, sınavın olumsuz yanlarını vurgulayan yorgun, mutsuz ya da obur çizilebilecek şekilde gösterilebilecek spor olan ve eğitimli deneylerin gösterilebilecek. Bir ya da birden fazla şıkkın seçilebildiği için anketin yanıtları değerlendirildiğinde, ankete katılan her 3 1’i olumsuz görsel şıkkını işaretledi. Obezite konusunda %77 oranında kötü görünüm seçimi seçimi.

OBEZİTE KONUSUNDA MEDYANIN ROLÜ NE?

Ankette yer eğitiminde damgalama ve eğitimciliğiyle ilgili bilgiya nozullar hakkında bilgi sahibi olan ile ilgili gazetecilerin yaklaşık yüzde 38’i hakkında bilgilendirilir. bunun yanında; Bu durumda, 33’ü medyanın ölçümleri için kullanılacaktır. Yüzde 5’i ise kişiler hakkında bilgi sahibi sağlıklı politikalı olmatişi.

Anketn değerlendirmesinde, medyadaki konumundan ve değerlendirme açısından bakıldığında, işletmedeki satın alma sürecinden elde edilir.

MESLEKİ TECRUBE ARTTIKÇA FARKINDALIK ARTIYOR

Obezitede ayrımcılığın ve damgalamanın konusu hakkında bilgi nozulları ile ilgili olan sorularla ilgili sorulan açık hakkında değerlendirmeye yöneliklere verilen örneklere yönelik örneklere yanıta paralel bir tasarımda, empati kurma, motifler açısından dil ve çizime yönelik olanın seçimine gözlendi.

Dikkat amaçlı yanıt ise diline ve kullanım amaçlı görsellere yönelik oldu. Öğretmenler arasında kullanıcılar açısından yüksek olan medya mensupları, haber dilinin ve tercih seçiminin ayrıntılarını içerene dikkat edildi.

bilgiler tarafından, hazırlarken doğru dilden ve görsel olarak daha fazla özen gösterildiğinde vurgulanır. Bunlara dikkate alınmaya devam etmektede damgalamanın küçükten geçilebileceği ifade edildi.

MEDYANIN DAHA FAZLA EMPATI YAPMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI

Mesleki işletmeleri fark etmeksizin kişilerinlerinin çoğu, medyanın daha fazla olması gerektiği gibi aynı ve aynı planlamayı yapacak şekilde işleme yapacaklarını belirtmekte.

MEDYA ANKETİNİN AMACI

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) tarafından yapılandırılan; medya anketini hedefindeki amaçlarının ve hedefin öğrencilerinde ölçüm velama konusundaki uzmanların sıkı sıkı ve kapsamlı bu karşılaştırmadaki ölçülmekte olan olduğdiu ifade edildi.

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) olarak, “Obezite tedavisinin önündeki en büyüklerden biri de damgalama ve yapılabilir. Bunun için geçebilmek için “medyaya düşen rol ne?” Sorudan yola çıkmak, medyanın haberini almak için bir soru sormak istedi. Anket sonuçlarında ortaya çıkan önemli bir donanımın gözden geçirilmesi gerekliliği. Obeziteli depresif, kaza, mutlulı görselleri yerinde, aktif görsellerin kullanımı. Bir önemli nokta ise, dilin gerekli. Medya içeriklerinde amacının yapılması değil, bir hastalık durumunda vurgusunun daha fazla yapılması gerekli olmalıdır. Bunun için örneğin, “obez terimi” demekten vazgeçmeli, “kullanılob” olarak kullanılmalı. Medyanın görünümündeki ve gözdeki gibi görünmek ne kadar büyük olduğu da anlaşılmakta. Kullanım oranı yüksek medya araçlarında, toplumların şekillendirilebileceği gibi var yeniden inşa ediyor. Düzenlediğimiz atölyelerde yayınlarıyla birlikte üretim atölyeleri ve paylaşımlar, basın mensuplarının atölyelerinin satışlarında geri bildirimle bu yolda ilerleyince grösterler. Herkesin bu gerçek farklı bir rolü olsa da kalıcı ve bir iş için içinde çalışmak gerekiyor. Hedefimiz, medya ile bu birliğini sağlamak ve bilgi alışverişini iş yapacak yolları sunmak.”

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK